Valmentajan ammattitaito

Teoksessa Taitojen opetus (Salakari 2007) ammattitaitoa kuvataan tuotannollisten tietojen ja taitojen mahdollistamaksi osaamiseksi tietyssä teknisessä ja organisatorisessa kontekstissa.

Erityisalojen termipankissa ammattitaito määritellään  olevan koulutuksen ja kokemuksen tuloksena saavutetut tietynlaisen työn suorittamiseen vaadittavat tiedot ja taidot (https://termipankki.fi/tepa/fi/haku/ammattitaito).

Ammattitaitoinen valmentaja kykenee räätälöimään jokaisen asiakkaan kykyihin ja haasteisiin sopivat toimintatavat ja -menetelmät. Valmennus eroaa terapiasta siten, että siinä ajattelun sijaan korostuu toiminta. Valmennuksen tavoitteet voivat nousta kaikilta elämänalueilta. Valmentajan tärkeä tehtävä on kannustaa, muistuttaa ja arvioida saavutettuja tuloksia. Valmentaja saattaa kysyä asiakkaalta kysymyksiä, joita ei oleteta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten esittävän. Tarvittaessa valmentaja on ”rakastavan ankara”, jotta asiakas pysyy oikealla polulla. (Adler&  Florence 2009. ADHD Levoton mieli, 95–96.)

Kaikkia taitoja – myös valmentajan taitoja voi kehittää ja oppia.  Silloin tarvitaan oikeanlaista tiedonhankintaa, omaa tekemistä ja oikeanlaista ohjausta tekemisen tueksi. Taitoja opitaan koko ajan erilaisissa tilanteissa itsenäisesti tekemällä tai toisilta yhteisön tekijöiltä heidän tekemistään seuraamalla. Erilaiset työtilanteet, koulutukset ja käytännön toiminnot, jotka ammentavat uutta tietoa aiemmin omaksutun lisäksi, kehittävät kyseessä olevan oppijan taitoja toimia ammattitaitoisesti uusissa tilanteissa. (Taitojen Opetus. Salakari 2007, 7-8.)

Ratkaisukeskeisyyden suuri nimi Suomessa, Ben Furman, on kehittänyt taitolähtöistä toimintamallia, joka sopii myös aikuisille. Sen sijaan, että tutkittaisiin ongelmien syitä tai rangaistaisiin ei-toivotusta käyttäytymisestä, etsitään taitoja, joita (lapsen) tulisi oppia voittaakseen pulmat.   Muksuopista lisää esimerkiksi täällä: https://muksuoppi.fi/

Valmentajalle on tarjolla paljon tutkittua tietoa.

Pirkanmaan kirjaston koostamat, tulostettavat nepsyaiheiset kirjalistat aikuiselle löydät täältä:

https://piki.finna.fi/List/1104391

Eri järjestöt tuottavat sivuilleen hyvää materiaalia. Katso esim.

https://autismiliitto.fi/