Laatusuositukset

Suomen neuropsykatriset valmentajat ry:n koulutus- ja muut laatusuositukset

Koulutussuositukset:

  • 2019 alkaen koulutusten laajuus on vähintään 30 op. 2011-2019 käydyn koulutuksen laajuus tulee olla vähintään 30 op.
  • Pääkouluttajalla tulee olla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan pohjakoulutus, lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutus tai sitä vastaava pätevyys sekä vähintään kahden vuoden työkokemus neuropsykiatrisesta valmennuksesta.
  • Ulkopuolisilla luennoitsijoilla tulee olla riittävä asiantuntijuus ja perehtyneisyys neuropsykiatriaan.
  • Koulutuksessa tulee olla vähintään yksi erikoislääkärin luento-osuus.

Laatusuositukset:

  • Neuropsykiatrisen valmentajan nimikettä käyttää henkilö, jolla on suoritettuna em. koulutussuosituksen mukainen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus.
  • Neuropsykiatrinen valmentaja on sitoutunut huomioimaan valmennustoiminnassaan Suomen neuropsykiatristen valmentajien ry:n eettiset säännöt.
  • Neuropsykiatrinen valmentaja on sitoutunut huomioimaan valmennustoiminnassaan Suomen neuropsykiatristen valmentajien ry:n valmennussopimus suosituksen.