Asiakkaat

Kenelle valmennus sopii?

ADHD-oireiden aiheuttaman haitan lievittämiseen ja arjen sujuvuuden lisäämiseen voidaan käyttää ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen keinoja. (Käypä Hoito-suositus)

Autismikirjon henkilöille neuropsykiatrista valmennusta voidaan tarjota osana arjen kuntouttavia toimia, mutta kuntoutuksen tarjoajan koulutustaustasta riippuen sitä voidaan toteuttaa myös lääkinnällisenä kuntoutuksena. (Käypä Hoito)

Neuropsykiatrisia piirteitä omaavien henkilöiden kuntoutukseen tarvitaan erilaisia tukikeinoja, jotka osin täydentävät jo käytössä vakiintuneita terapioita. Näistä neuropsykiatrinen valmennus on yksi varsin laajalle levinnyt tukikeino sosiaali- ja terveydenhuollon tai opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten toteuttamana.  (Selvitys neuropsykiatrisen valmennuksen käytöstä ja koulutuksesta. Nyfors 2022, 133.)

Neuropsykiatriset valmentajat ovat luoneet itselleen oman ammatinharjoittajien kentän palvelujärjestelmän ”sisään” ja sijoittuneet marginaaliin. Valmennukselle ja ”kevyille” palveluille on tilausta. Järjestelmästä puuttuu matalan kynnyksen palveluja, historia nojaa pitkiin intensiivisiin yksilöterapioihin. Valmentajat ja vanhemmat kokevat, etteivät perheet saa tarvitsemiaan palveluja. Valmennuksesta voi hyötyä moniin arkeen suunnatuin tuki- ja ohjausmenetelmin. Koulutuskuvausten perusteella valmennus soveltuu sekä lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen että opettajien työvälineeksi.  (Selvitys neuropsykiatrisen valmennuksen käytöstä ja koulutuksesta. Nyfors 2022, 125.)

Valmennus ei ole tehokas menetelmä sellaisilla ihmisillä, jotka kärsivät vakavista psykologisista tai tunneperäisistä ongelmista. (Adler & Florence, ADHD: Levoton Mieli, 2009, 96.)