Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatriset valmentajat työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, ADD, autismikirjon häiriöt, kielenkehityksen erityisvaikeudet ja Touretten oireyhtymä) omaavien henkilöiden kanssa. Neuropsykiatristen oireyhtymien kuntoutusmenetelmien lisäksi valmennus on todettu hyödylliseksi myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelyssä.

Yhdistyksen tavoitteena on tukea neuropsykiatristen valmentajien toimintaa ja koulutusta Suomessa. Yhdistys tukee erityisesti koulutuksia, joissa jaetaan tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja käytännön keinoista tukea sekä valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Yhdistyksen tavoitteena on myös tukea valmennuksessa käytettävien, tehokkaiksi todettujen työmenetelmien kehittämistä.